Projekt zakłada potrzebę ochrony gatunków zagrożonych wymarciem i ich siedlisk. Ochrona jednego gatunku powoduje ochronę szeregu innych gatunków oraz całego lokalnego ekosystemu. 

W projekcie skoncentrowano się na działaniach ochronnych, dedykowanych gatunkom związanym ze środowiskami podmokłymi i leśnymi. Te dwa typy środowisk – naturalne łąki, torfowiska, oczka wodne i naturalne, stare drzewostany są najbardziej zagrożone zanikiem. Ich brak powoduje zanikanie wielu cennych, rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. 

Ochrona środowisk podmokłych i starych lasów jest działaniem skierowanym przeciwko negatywnym zmianom klimatu. Wymienione środowiska kumulują dwutlenek węgla oraz wodę. Stężenie dwutlenku węgla w atmosferze powoduje wiele negatywnych zjawisk klimatycznych. Kumulacja wody w środowisku przeciwdziała procesom stepowienia i deficytom wody pitnej. To obecnie dwa, skrajnie negatywne procesy, spowodowane szkodliwą działalnością człowieka. 

Parasol dla natury 
w liczbach

Czytaj więcej

Posłuchaj
 NASZYCH PODCASTÓW